Werkafspraken achtergrond

De werkafspraken hebben als doel het beleid van de huisartsen in de regio Coevorden-Hardenberg en van de medisch specialisten van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis op elkaar af te stemmen.
Iedere werkafspraak wordt gemaakt door een werkgroep die meestal bestaat uit twee huisartsen, twee specialisten en waar nodig andere disciplines. De werkafspraak wordt gemaakt aan de hand van bestaande standaarden zoals Landelijke Transmurale Afspraken en NHG-standaarden.

Een werkafspraak bevat de mening van de werkgroep over:

  • wat de huisarts zelf kan doen
  • wat de waarde van aanvullend onderzoek is
  • wanneer verwijzing zinvol is en naar wie
  • wanneer terugverwijzing zinvol is
  • welke controles door wie gewenst zijn
  • hoe er verwezen kan worden

Het vastleggen van deze werkafspraken tussen huisartsen en medisch specialisten is geen eenmalige activiteit, maar een continue proces. Actuele ontwikkelingen, nieuwe NHG-standaarden of CBO-richtlijnen kunnen aanleiding zijn voor een herziening van de werkafspraak. Dit kan ook gebeuren op aangeven vanuit de beroepsgroep. De onderwerpen worden gekozen naar inschatting van de behoefte en actualiteit.