Wat doen wij?

Het MCCH is een kleine organisatie die activiteiten ontwikkelt om de eerste- en tweedelijn beter op elkaar af te stemmen. De activiteiten zijn gericht op:

  • onderhouden en verbeteren van de communicatie tussen de zorgverleners onderling
  • ontwikkelen van transmurale werkafspraken voor huisartsen en medisch specialisten