Informatie nieuwe/gewijzigde Werkafspraken

 • Diep Veneuze Trombose
  In de maand november wordt de werkafspraak Diep Veneuze Trombose via Interline geïmplementeerd bij de Hagro's Coevorden/Dalen, Hardenberg en Vechtlanden.
 • Schouderklachten
  Er is een werkafspraak schouderklachten ontwikkeld. Deze staat reeds op de website en zal binnenkort bij u worden geïntroduceerd (niet via Interline).
 • Delier
  De werkafspraak Delier is vrijwel klaar. Er wordt door de werkgroep nog gekeken hoe de werkafspraak het beste kan worden geïmplementeerd.
 • ​Diabetes Mellitus type 2
  De werkafspraak Diabetes Mellitus type 2 van juli 2012 is komen te vervallen. De LTA en de NHG standaard volstaan.  
Laatst aangepast op maandag 10 november 2014 10:25