Interline Palliatieve Zorgpad

Mede naar aanleiding van de regionale bijeenkomst op 8 oktober jongstleden en op verzoek van de werkgroepleden zal het Palliatieve Zorgpad in het voorjaar van 2015 via Interline bij de Hagro’s (inlcusief Ommen en Avereest) en medisch specialisten worden geïmplementeerd. U wordt hier via uw Hagro vertegenwoordiger of via de Medische Staf nader over geïnformeerd.

Mede in nauw overleg met Wim van As en Ruud Blankenburgh is overeengekomen de Interline bijeenkomst iets anders dan gebruikelijk in te vullen. Gezien de thematiek rondom palliatieve zorg alswel het multidisciplinaire karakter, wordt getracht de bijeenkomsten zo te plannen dat behalve de Hagro's ook (vertegenwoordigers van) vakgroepen uit het ziekenhuis aanwezig zullen zijn.

Laatst aangepast op maandag 10 november 2014 10:20